Samanta

Chân lý nằm ngay trong cuộc sống và mỗi chúng ta cần nhìn lại cuộc sống, nghiệp của chính mình để giác ngộ, giải thoát chứ không cần tìm kiếm đâu xa. Vì vậy, đạo Phật với cuộc sống sẽ thực tiễn và bao hàm rất nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, trong mục này chúng tôi chỉ tập trung vào một số vấn đề (riêng mục Dưỡng sinh vì có liên hệ với Y học, ẩm thực … nên được tách thành một mục riêng). Mong bạn đọc qua đây có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề của mình cũng như tìm ra con đường riêng để trải nghiệm cuộc sống của mình.

Phần Sống Đạo bao gồm các mục sau:

  1. Gia Đình
  2. Công Việc
  3. Nghệ Thuật Phật Giáo
  4. Sự Kiện