Samanta
Thai do dung khi hanh thien
Thái độ đúng khi hành thiền Sayadaw U Tejaniya Xem thêm
Bạn không thể ngăn những cơn sóng, nhưng bạn có thể học cách lướt sóng

(trích Kinh nghiệm thiền quán, Joseph Goldstein, dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên)

Trong khi hướng dẫn thiền, chúng tôi thường khuyên các thiền sinh nên tập phát triển cho mình một “tâm mềm dịu và rộng lớn”. Nhưng có một lần, khi tôi sử dụng từ ngữ ấy trong lúc dạy thiền ở Úc châu, tôi khám phá ra rằng từ ngữ “tâm mem dịu” có một ý ... Xem thêm

f8197a6a108fe3d1ba9e
Bạn phải thực hành giáo pháp trước khi quá muộn, đó là trước khi bạn trở nên già cả và đau yếu, hoặc cái chết sẽ cướp đi sinh mạng của bạn. Bạn phải thực hành khi bạn có một vị thầy chỉ dẫn và khi bạn có cơ hội hoặc điều kiện thuận tiện. Cũng giống như tuổi trẻ là khoảng thời gian tốt nhất cho giáo dục thế tục, thì nó cũng là giai đoạn lý tưởng của cuộc đời (cuộc đời được chia thành ba giai đoạ... Xem thêm
Page 1 of 212