Samanta

Các tựa sách bản quyền do Samanta phát hành

 1. Yêu thương con đúng cách, tác giả: Panyananda Bhikkhu, dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên, Lê Thị Minh Hà
 2. Bộ não của Phật (Giải mã sức mạnh Đạo Phật bằng khoa học thần kinh), tác giả: tiến sĩ Rick Hanson, dịch giả: Nguyễn Hà Phương, Lê Thị Minh Hà
 3. Thái tử Siddhartha – Chuyện cuộc đời Đức Phật (sách dành cho thiếu nhi từ 08 đến 12 tuổi), tác giả: Jonathan Landaw, dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên
 4. Tâm Từ Thực hành căn bản, tác giả: thiền sư Bhante Henepola Gunaratana, dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên
 5. Tích Tiểu Thành Đại – nuôi dưỡng bộ não phật qua 52 thực hành đơn giản, tác giả: tiến sĩ Rick Hanson, dịch giả: Nguyễn Hà Phương
 6. Kham Nhẫn: 12 giá trị cốt lõi giúp nuôi dưỡng tâm hạnh phúc, kiên cường và an bình không gì lay chuyển, tác giả: tiến sĩ Rick Hanson, dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên, Nguyễn Hà Phương
 7. Chánh Niệm – Hướng dẫn thực hành đến Giác Ngộ, tác giả: thiền sư Joseph Goldstein, dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh
 8. Trạng thái tâm giải thoát, tác giả: Sayadaw U Pandita, dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh
 9. Chánh Niệm và Tuệ Giác, tác giả: Mahasi Sayadaw,
  • Cố vấn Dự án: Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu
  • Cố vấn Dịch thuật: Tỳ khưu Minh Huệ
  • Hiệu đính: Tỳ khưu Puṇṇa Thiện Viên
  • Việt dịch: Nhóm Phương Quảng

Đặt mua sách qua

1) Web: Phương Quảng

2) Web: Kokoro Garden