Samanta

Yêu thương con đúng cách: https://yeuthuongcondungcach.samanta.vn/

Bộ não của Phật (Giải mã sức mạnh Đạo Phật bằng khoa học thần kinh), tác giả: Rick Hanson

Thái tử Siddhartha – Chuyện cuộc đời Đức Phật (sách dành cho thiếu nhi từ 08 đến 12 tuổi), tác giả: Jonathan Landaw

Tâm Từ Thực hành căn bản, tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Sách mới phát hành: Tích Tiểu Thành Đại – nuôi dưỡng bộ não phật qua 52 thực hành đơn giản, tác giả: Rick Hanson

Đặt mua sách qua

1) Web: Kokoro Garden

2) Fanpage Bộ não của Phật: https://www.facebook.com/BonaocuaPhat/