Samanta

Đạo Phật trong Công việc

Công việc giúp cho chúng ta nuôi sống và chăm sóc bản thân, gia đình. Bên cạnh đó, công việc còn là nơi chúng ta trải nghiệm cuộc sống, khám phá và thể hiện bản thân, đóng góp cho xã hội … Công việc cũng là nơi có nhiều vấn đề nảy sinh như căng thẳng, áp lực; mâu thuẫn giữa đồng nghiệp, giữa nhân viên và lãnh đạo, khó khăn, thử thách trong việc thuyết phục đối tác … làm thế nào để biến công việc – một phần khó tránh khỏi trong cuộc sống thế gian – trở thành một trường học, một nơi trải nghiệm sự sống, một phần của sự tu tập là một vấn đề quan trọng với nhiều người.

Đặc biệt, đạo Phật trong quản trị doanh nghiệp và tổ chức là một lĩnh vực còn khá mới mẻ và ít tài liệu tham khảo, đa số mới đề cập đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh mà thôi. Trong khi đó, chân lý với tính thực tiễn và phổ quát của mình có thể thể hiện trong mọi lĩnh vực của kinh doanh, nên trong phần này chúng tôi mong muốn tìm ra ứng dụng của đạo Phật trong nhiều lĩnh vực khác nhau của quản trị học hiện đại như lãnh đạo, chiến lược, nhân sự, marketing, tài chính, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh. Qua cái nhìn toàn diện như vậy, chúng ta mới có thể hiểu một công ty muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp mình theo đạo Phật nên làm gì và mới có thể đưa việc ứng dụng đạo Phật vào kinh doanh trở thành một điều có thật trong cuộc sống hiện thực. Chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm của bạn đọc nhất là các doanh nhân trong lĩnh vực mới mẻ này.

Phần Đạo Phật cho Công việc bao gồm hai mục nhỏ:

  1. Đạo đức
  2. Thành công