Samanta
  1. Đạo Phật cho trẻ em

Tác giả: Jing Yin, Ken Hudson, W.Y. Ho, Yanfeng Liu

Dịch giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Bản tiếng Anh: Dhamma for Children

  1. Tuyển chọn Chuyện tiền thân
  1. Chuyện tiền thân (toàn bộ) – Kinh Tiểu Bộ (từ tập IV đến tập X)
  1. Yêu thương con đúng cách

Tác giả: Bhikkhu Panyananda

Dịch giả: Phạm Hồng Phương, Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nguồn: Samanta

Bản tiếng Anh: Love your children the right way

  1. Đức Phật và Thánh chúng

Nguồn: Thiền viện Phước Sơn

  1. Chuyện ngài Hộ Nhãn

Nguồn: Thiền viện Phước Sơn

  1. Bài hát: Tôi có tâm Từ

Nguồn: Samanta

Lời:

Nhạc:

  1. Don’t be angry

Nguồn: Buddha Net

  1. Tủ sách Phật giáo dành cho trẻ em

10. Thái tử Siddhartha – Chuyện cuộc đời Đức Phật

Tác giả: Jonathan Landaw, minh họa: Janet Brooke

Dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên

Nguồn: Phương Quảng

11. Con không muốn là Ếch

Tác giả: Dev Petty, minh họa: Mike Boldt

Dịch giả: Trần Thùy Dương

Nguồn: Phương Quảng

 

Tham khảo:

Giáo dục