Samanta
  1. Các Kinh về dục

 

  1. Các Kinh về sân

 

  1. Giải thoát tâm thức

Trích Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở Tâm hồn

Ghi chú: Mới có 03 chương đầu, còn thiếu 04 chương sau.

  1. Tại sao chúng ta phải lo lắng

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Nguồn: Samanta

  1. Khó khăn cuộc đời và trách nhiệm của con người

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Thích Tâm Quang

Nguồn: VN Thư quán

6. Những bước thăng trầm

Tác giả: HT Narada

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

7.   Cuộc đời là một hành trình tâm linh

Tác giả: U Jotika

Dịch giả: Sư Tâm Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Nhẹ gánh lo âu

Tác giả: HT Narada

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: VN Thư quán

  1. Tuyển tập thư thầy

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

File MP3: nguồn Trung Tâm Hộ Tông

 

Tham khảo:

Chướng ngại và phiền não