Samanta

 1. Cúng dường Cao thượng

trích Con đường Hạnh phúc, HT Viên Minh

 1. Phật giáo và sự thờ cúng

trích Con đường Hạnh phúc, HT Viên Minh

 1. Kinh Kalama

Tăng Chi Bộ Kinh tập 1, 3.2.2.5

Kesamuttisuttaṃ (1459)

 1. Tương Ưng Dự lưu (A)

Tương Ưng Bộ Kinh

 1. Tương Ưng Dự lưu (B)

Tương Ưng Bộ Kinh

 1. Quả Dự Lưu 1 (trích dẫn Kinh điển)

Tỳ khưu Thanissaro

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Quả Dự Lưu 2 (trích dẫn Kinh điển)

Tỳ khưu Thanissaro

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Vì sao tin Phật

Tác giả: K. Sri. Dhammanada – Tăng thống Phật giáo Malaysia

Dịch giả: Thích Tâm Quang

Nguồn: Buddha Sasana

File MP3: nguồn chùa Hà Úc

Bản tiếng Anh: What Buddhists believe

 1. Nền tảng Phật giáo: Tam Bảo

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Nền tảng Phật giáo: Quy y Tam Bảo

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Tín ngưỡng

trích 30 ngày Thiền quán, Joseph Goldstein

 1. Chương 3, Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

File MP3: nguồn Vô môn Thiền tự

 1. Sự tích tám Phật lực

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Tự do không lo sợ

Trích Tâm và Đạo

Tác giả: Tỳ kheo Thanissaro

Dịch giả: Liên Trí

Bản tiếng Anh: Freedom from Fear

Nguồn: Access to Insight

Tham khảo thêm:

Vai trò của vị Thầy

Giới thiệu đạo Phật

Ngũ căn và ngũ lực: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ