Samanta

Khởi nguồn

 

Với mong muốn đem những giá trị đích thực của đạo Phật đến cho nhiều người nhất là thanh niên và doanh nhân – những thành phần năng động và ưu tú của xã hội, kể cả những người chưa có niềm tin và không thích nếp sống tôn giáo, Công ty CP Doanh nghiệp Xã hội SAMANTA đã được thành lập tháng 3/2013.

Tính chất “doanh nghiệp xã hội” của SAMANTA không chỉ nằm ở lĩnh vực hoạt động, giá trị sản phẩm mang lại cho cộng đồng mà còn ở tinh thần phục vụ của các cổ đông, nhà quản lý, nhân viên và các đối tác của SAMANTA.

Các cổ đông của SAMANTA tình nguyện không nhận cổ tức để toàn bộ lợi nhuận thu về được SAMANTA tái đầu tư mở rộng quy mô hoạt động nhằm thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của mình và làm việc từ thiện.

Sứ mệnh

 

SAMANTA là cầu nối để đưa Văn hóa Đạo Phật vào cuộc sống và kinh doanh nhằm hình thành những con người và doanh nghiệp Toàn Vẹn (triple bottom lines – đạt được cả ba mục tiêu): Trí tuệ, Hạnh phúc và Đạo đức.

SAMANTA là từ tiếng Pāḷi có nghĩa là “chu toàn, hoàn hảo, trọn vẹn, phổ biến, rộng khắp”.

Khi được nghe trình bày về ý tưởng thành lập Công ty, Hòa thượng Viên Minh – trụ trì Tổ đình Bửu Long, TP Hồ Chí Minh đã đặt cho Công ty tên gọi SAMANTA và tán thành SAMANTA chọn “Phục vụ để hoàn toàn, Hoàn toàn để phục vụ” làm tôn chỉ hoạt động.

“Phục vụ để hoàn toàn, Hoàn toàn để phục vụ” là câu nói của ngài Narada Maha Thera – tăng thống Phật giáo Nguyên thủy Srilanka – căn dặn Phật tử Việt Nam về mối quan hệ và sự thống nhất giữa việc tu tập, phát triển trí tuệ, đạo đức của bản thân với công tác xã hội, giúp đỡ người khác.

Tham khảo: Thư viện cộng đồng