Samanta

I. Truyền thống Mahasi

 1. Trạng thái tâm giải thoátTác giả: Sayadaw U PanditaDịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

  Bản tiếng Anh: The State of Mind called Beautiful

  Nguồn: Phương Quảng

 2. Chánh Niệm và Tuệ GiácTác giả: Mahasi SayadawDịch giả: Nhóm Phương Quảng

  Bản tiếng Anh: Mindfulness and Insight

  Nguồn: Phương Quảng

 3. Sức mạnh của Chánh Niệm

Tác giả: Nyanaponika Thera

Dịch giả: Sư Tâm Pháp

Bản tiếng Anh: The Power of Mindfulness

Nguồn: Buddha Net

 1. Trọng tâm Thiền Phật giáo

Tác giả: Nyanaponika Thera

Dịch giả: Ni sư Huyền Châu

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Heart of Buddist Meditation

Nguồn: Buddhist Publication Society

 1. Căn bản Thiền Minh sát

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn:Buddha Sasana

File MP3: Pháp âm Nguyên thủy

Bản tiếng Anh: Fundamental of Vipassana

 1. Tài liệu Hướng dẫn Khóa thiền Vipassana

Tác giả: Mahasi Sayadaw, U Pandita

Nguồn: Thư viện Hoa sen

 1. Minh sát Thực tiễn

Tác giả: Mahasi Sayadaw và một số tác giả khác

Dịch giả: Tỳ kheo Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Ghi chú: Trên Trung tâm Hộ Tông thiếu bài cuối “Tại sao lại phải Thiền” của Bhikkhu Piyananda

Bản tiếng Anh:

Thực hành căn bản: Practical Insight Meditation

Phỏng vấn Thiền sư Mahasi: An Interview with Mahasi

 1. Ngay trong kiếp sống này

Tác giả: U Pandita

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: In this very life

 1. Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

 1. Những giai đoạn tiến triển của thiền Minh sát 

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Nyanaponika Thera dịch từ Pali sang tiếng Anh

Phạm Kim Khánh dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm các sách khác của truyền thống Mahasi tại trang web: http://thientuniemxu.blogspot.com/

Truyền thống thiền trong rừng Thái Lan

 1. Mặt hồ tĩnh lặng

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: A still forest pool – The insight meditation of Ajahn Chah

 1. An bình tĩnh lặng

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Thiện Nhựt; Hiệu đính: Bình Anson

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: Unshakable Peace

 1. Suối nguồn tâm linh

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Minh Vi

Bản tiếng Anh: Food for the Heart (cần tra bài tương đương theo tiêu đề)

 1. Chẳng có ai cả

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: No Ajahn Chah

 1. Mở rộng cửa tâm mình

Tác giả: Ajahn Bram

Dịch giả: Chơn Quán Trần Ngọc Lợi

Nguồn: Thư viện Hoa sen

 1. Hướng dẫn Thiền của Hội Phật giáo Tây Úc

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh:

 1. Từ Chánh niệm đến Giác ngộ

Tác giả: Ajahn Bram

Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Mindfulness, bliss and beyond 

 1. Như nước chảy đứng yên

Tác giả: Ajahn Chah, Ajhan Sumedho, Ajahn Dtun, …

Dịch giả: Supañña Thiện Trí

9. Những lời dạy vượt thời gian của thiền sư Ajhan Chah

MP3: Diệu Pháp Âm

Quyển 1 Mọi sự đến rồi đi

Quyển 2 Giác Thừa

Quyển 3 Vị giải thoát

Quyển 4 Giáo Pháp sống

Quyển 5 Thức ăn cho tâm

Quyển 6 Đường đi đến Bình an

Quyển 7 Sự rõ sáng của Trí tuệ

Quyển 8 Sự bình an không lay chuyển

Quyển 9 Mọi thứ đều dạy chúng ta

III. Kết hợp truyền thống Mahasi và Thiền trong rừng Thái Lan

 1. Chánh Niệm – Hướng dẫn thực hành đến Giác ngộTác giả: Joseph GoldsteinDịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

  Bản tiếng Anh: Mindfulness – A Practical Guide to Awakening

  Nguồn: Phương Quảng

 2. Ba mươi ngày Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở Tâm hồn

 1. Tâm Bình anTác giả: Joseph GoldsteinDịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh
 2. Thiền quán – Con đường của Tuệ giác

Tác giả: Joseph Goldstein, Jack Kornfield

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

 

 1. Huyền Không
 2. Thực tại hiện tiền

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Sống trong thực tại

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Vi tiếu

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Tuyển tập thư thầy

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Truyền thống khác
 2. Chánh niệm Thực tập Thiền quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Mindfulness in plain English

 1. Con đường Thiền chỉ và Thiền quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: The Path of Senerity and Insight

 1. Thanh tịnh Đạo

Tác giả: Buddhaghosa

Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Path of Purification (Bhikkhu Nanamoli)

 1. Đoạn trừ lậu hoặc

Tác giả: Acharya Buddharakkhita

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Kinh Tất cả lậu hoặc (bản tiếng Anh): Sabbasava Sutta

 1. Pháp hành Thiền Định

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

 1. Pháp hành Thiền Tuệ

Tác giả: Sư Hộ Pháp

 1. Thiền sư đương thời

Tác giả: Jack Kornfield

Dịch giả: Sư Thiện Minh

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Vô ngã vô ưu

Tác giả: Aya Khema

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Being Nobody Going Nowhere

 1. Bản đồ hành trình tâm linh

Tác giả: Sayadaw U Jotika

Dịch giả: Sư Tâm Pháp

Nguồn: Thiền quán tâm (file Mp3)

Bản tiếng Anh: A map of the journey

 1. Thư từ Ma vương (Mara) 

Tác giả: Venerable Punnadhammo

Nguồn: Samanta

Bản tiếng Anh: Letter from Mara

 1. 37 Phẩm Trợ Đạo 

Tác giả: Ledi Sayadaw

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: Requisites for Enlightment