Samanta
 1. Truyền thống Mahasi
 2. Sức mạnh của Chánh Niệm

Tác giả: Nyanaponica Thera

Dịch giả: Sư Tâm Pháp

Nguồn: www.sutamphap.com

Bản tiếng Anh; The Power of Mindfulness

Nguồn: Buddha Net

 1. Trọng tâm Thiền Phật giáo

Tác giả: Nyanaponica Thera

Dịch giả: Ni sư Huyền Châu

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Heart of Buddist Meditation

 1. Căn bản Thiền Minh sát

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn:Buddha Sasana

File MP3: Pháp âm Nguyên thủy

Bản tiếng Anh: Fundamental of Vipassana

 1. Tài liệu Hướng dẫn Khóa thiền Vipassana

Tác giả: Mahasi Sayadaw, U Pandita

Nguồn: Thư viện Hoa sen

 1. Minh sát Thực tiễn

Tác giả: Mahasi Sayadaw và một số tác giả khác

Dịch giả: Tỳ kheo Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Ghi chú: Trên Trung tâm Hộ Tông thiếu bài cuối “Tại sao lại phải Thiền” của Bhikkhu Piyananda

Bản tiếng Anh:

Thực hành căn bản: Practical Insight Meditation

Phỏng vấn Thiền sư Mahasi: An Interview with Mahasi

 1. Ngay trong kiếp sống này

Tác giả: U Pandita

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: In this very life

 1. Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

 1. Những giai đoạn tiến triển của thiền Minh sát 

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Nyanaponica Thera dịch từ Pali sang tiếng Anh

Phạm Kim Khánh dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Nguồn: Blog Thiền Phật giáo

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm các sách khác của truyền thống Mahasi tại trang web: http://thientuniemxu.blogspot.com/

 1. Truyền thống thiền trong rừng Thái Lan
 2. Mặt hồ tĩnh lặng

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: A still forest pool – The insight meditation of Ajahn Chah

 1. An bình tĩnh lặng

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Thiện Nhựt; Hiệu đính: Bình Anson

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: Unshakable Peace

 1. Suối nguồn tâm linh

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Minh Vi

Bản tiếng Anh: Food for the Heart (cần tra bài tương đương theo tiêu đề)

 1. Chẳng có ai cả

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: No Ajahn Chah

 1. Mở rộng cửa tâm mình

Tác giả: Ajahn Bram

Dịch giả: Chơn Quán Trần Ngọc Lợi

Nguồn: Thư viện Hoa sen

 1. Hướng dẫn Thiền của Hội Phật giáo Tây Úc

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh:

 1. Từ Chánh niệm đến Giác ngộ

Tác giả: Ajahn Bram

Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Mindfulness, bliss and beyond 

 1. Như nước chảy đứng yên

Tác giả: Ajahn Chah, Ajhan Sumedho, Ajahn Dtun, …

Dịch giả: Supañña Thiện Trí

9. Những lời dạy vượt thời gian của thiền sư Ajhan Chah

MP3: Diệu Pháp Âm

Quyển 1 Mọi sự đến rồi đi

Quyển 2 Giác Thừa

Quyển 3 Vị giải thoát

Quyển 4 Giáo Pháp sống

Quyển 5 Thức ăn cho tâm

Quyển 6 Đường đi đến Bình an

Quyển 7 Sự rõ sáng của Trí tuệ

Quyển 8 Sự bình an không lay chuyển

Quyển 9 Mọi thứ đều dạy chúng ta

III. Kết hợp truyền thống Mahasi và Thiền trong rừng Thái Lan

 1. Ba mươi ngày Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở Tâm hồn

Ghi chú: Mới có 03 chương đầu, còn thiếu 04 chương sau.

 1. Thiền quán – Con đường của Tuệ giác

Tác giả: Joseph Goldstein, Jack Kornfield

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

 1. Huyền Không
 2. Thực tại hiện tiền

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Sống trong thực tại

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Vi tiếu

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Tuyển tập thư thầy

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Truyền thống khác
 2. Chánh niệm Thực tập Thiền quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Mindfulness in plain English

 1. Con đường Thiền chỉ và Thiền quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: The Path of Senerity and Insight

 1. Thanh tịnh Đạo

Tác giả: Buddhaghosa

Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Path of Purification (Bhikkhu Nanamoli)

 1. Đoạn trừ lậu hoặc

Tác giả: Acharya Buddharakkhita

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Kinh Tất cả lậu hoặc (bản tiếng Anh): Sabbasava Sutta

 1. Pháp hành Thiền Định

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

 1. Pháp hành Thiền Tuệ

Tác giả: Sư Hộ Pháp

 1. Thiền sư đương thời

Tác giả: Jack Kornfield

Dịch giả: Sư Thiện Minh

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Vô ngã vô ưu

Tác giả: Aya Khema

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Being Nobody Going Nowhere

 1. Bản đồ hành trình tâm linh

Tác giả: Sayadaw U Jotika

Dịch giả: Sư Tâm Pháp

Nguồn: Thiền quán tâm (file Mp3)

Bản tiếng Anh: A map of the journey

 1. Thư từ Ma vương (Mara) 

Tác giả: Venerable Punnadhammo

Nguồn: Samanta

Bản tiếng Anh: Letter from Mara

 1. 37 Phẩm Trợ Đạo 

Tác giả: Ledi Sayadaw

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: Requisites for Enlightment