Samanta
  1. Kinh doanh và đức Phật

Tác giả: Lloyd Field

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

  1. Bài phỏng vấn HT Viên Minh về Đạo Phật và Kinh doanh

Tác giả: HT Viên Minh – Như Hải

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Chánh Mạng

Bát Chánh Đạo – Con đường đến Hạnh phúc

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh

Nguồn: Thư viện hoa sen

Bản tiếng Anh: Eight Mindful Steps to Happiness

  1. Sức mạnh của những người phi lý

Tác giả: John Elkington & Pamela Hartigan

Dịch giả: Việt Dũng – Thanh Tâm

  1. Quyền lực đích thực (ebook)

Tác giả: HT Nhất Hạnh

Bản tiếng Anh: The Art of Power

Dịch giả: Chân Đạt

Nguồn: Thư viện Hoa sen

  1. Lãnh đạo tỉnh thức

Tác giả: Dalai Lama 14 & Laurens Van Den Muyzenberg

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Tham khảo:

Đạo đức và Giới luật

Nghiệp – Nhân quả

Thiểu dục, tri túc

Chánh mạng trong Bát Chánh Đạo