Samanta
 1. Hành giới

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Tâm bình an

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

 1. Ba trụ pháp Ba la mật

Trích Ba mươi ngày Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Chánh ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng

Trích Bát Chánh Đạo – Con đường đến Hạnh phúc

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh

Nguồn: Thư viện hoa sen

Bản tiếng Anh: Eight Mindful Steps to Happiness

 1. Chánh ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng

Trích Con đường cổ xưa

Tác giả: Payissadi

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Buddha’s ancient Path

 1. Hành xử tinh tế

Trích Sống trong thực tại

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

File MP3: nguồn Trung Tâm Hộ Tông

 1. Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

File MP3: nguồn Vô môn Thiền tự

 1. Tâm và Đạo

Tác giả: tỳ kheo Thanissaro

Dịch giả: Liên Trí

 1. Tạng luật

Dịch giả: Tỳ kheo Indacanda (Sư Chánh Thân)

Nguồn: Tam Tạng Pali Việt

 1. Luật xuất gia tóm tắt

Tác giả: HT Hộ Tông

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Tứ thanh tịnh giới

Tác giả: HT Hộ Tông

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Tứ thanh tịnh giới và Phận sự của bậc xuất gia

Tác giả: HT Bửu Chơn

Nguồn Buddha Sasana

 1. Cuộc đời không bị tiền bạc trói buộc

(Tu sĩ có được nhận tiền bạc hay không?)

Tác giả: Tỳ khưu Dhamminda

Dịch giả: Thanh Liên

Nguồn: Đạo Phật ngày nay

 1. Cư sĩ Giới Pháp

Tác giả: tỳ kheo Giác Giới

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Suối nguồn tâm linh

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Minh Vi

Bản tiếng Anh: Food for the Heart (cần tra bài tương đương theo tiêu đề)

 1. Phần thứ nhất: Giới

Trích Thanh tịnh Đạo

Tác giả: Buddhagosa

Dịch giả (Pāḷi sang Anh): tỳ kheo Ñānamoli

Dịch giả (Anh sang Việt): Thích nữ Trí Hải

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Path of Purification (Visuddhimagga)

17. Giảng giải Kinh Đoạn giảm

Tác giả: Mahasi Sayadaw
Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông
Nguồn: Thiền viện Viên Không
Bản tiếng Anh: Discourse on Sallekha Sutta
Nguồn: Saraniya

Tham khảo:

Nghiệp – Nhân Quả