Samanta

Danh mục sách tham khảo phần Tinh Văn (góp nhặt tinh hoa văn hóa của các hệ tư tưởng khác) bao gồm:

 1. Niết Bàn (Nirvanan in a nutshell)

Hệ tư tưởng: Thiền Tào Động Nhật Bản

Tác giả: Scott Shaw

Dịch giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao 

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Góp nhặt cát đá

Hệ tư tưởng: Thiền Tông Nhật Bản

Tác giả: Thiền sư Muju (Vô Trụ)

Dịch giả tiếng Anh: Nyogen Senzaki và Payl Reps

Dịch giả tiếng Việt: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Thiền Lâm Bảo Huấn

Hệ tư tưởng: Thiền Tông Trung Hoa

Tác giả: Thiền sư Diệu Hỷ, Thiền sư Trúc Am

Dịch giả: HT Thích Thanh Kiểm

Nguồn: Trang nhà Quảng Đức

 1. Khóa Hư Lục

Hệ tư tưởng: Thiền Tông Việt Nam

Tác giả: Trần Thái Tông

Dịch giả: HT Thích Thanh Kiểm

Samanta: trích đăng:

Nói về sắc thân

Văn răn sát sinh, trộm cắp, nói dối, tà dâm và uống rượu (Ngũ Giới)

Lục thời sám hối khoa nghi

http://www.hoalinhthoai.com/buddhistbook/detail/book-69/index-987/Khoa-Hu-Luc-giang-giai.html 

 1. Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy

Hệ tư tưởng: Thiền Làng Mai

Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh

Nguồn: Thư viện Hoa sen

 1. Thiền sư Hương Hải

Trích từ tác phẩm: Việt Nam Phật giáo Sử Luận

Hệ tư tưởng: Thiền Tông Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Lang

Nguồn: Thư viện Hoa sen

 1. Quy Sơn Cảnh sách

Hệ tư tưởng: Thiền Tông Trung Hoa

Tác giả: Thiền sư Quy Sơn

Dịch giả: HT Thích Nhất Hạnh

Nguồn: Làng Mai

 1. Phật độ Nanda (Saundarananda)

Hệ tư tưởng: Phật giáo Đại thừa (Ấn Độ)

Tác giả: Mã Minh (Asvaghosa)

Dịch giả: Tỳ khưu Indacanda

Nguồn: Tam Tạng Pali Việt

 1. Bài ca phí sức uổng công (Phí nhàn ca)

Hệ tư tưởng: Phật giáo Đại thừa (Trung Quốc)

Tác giả: Hám Sơn Đại Sư

Dịch giả: Thích Minh Quang

Nguồn: Samanta

 1. Cổ học tinh hoa

Hệ tư tưởng: Nho giáo

Tác giả: Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân

Nguồn: VN Thư quán

 1. Cái Dũng của Thánh Nhân

Hệ tư tưởng: Đạo học

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Nguồn: Liên mạng Việt Nam

 1. Lão Tử Đạo Đức Kinh

Hệ tư tưởng: Đạo học

Tác giả: Lão Tử

Dịch và Bình chú: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Nguồn: Chúng ta

Samanta trích đăng: Lời nói đầu, Bình chú một vài chương (Nguyễn Duy Cần)

 1. Tư tưởng Lão tử qua quan điểm Phật học

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Trang Tử Tinh Hoa

Hệ tư tưởng: Đạo học Trung Hoa

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Trích đăng: Có ích nhưng không phải là cần thiết

Nguồn: Samanta

 1. Kiến Văn Tiểu Lục

Hệ tư tưởng: Nho giáo

Tác giả: Lê Quý Đôn

Mục Châm Cảnh: ghi chép những lời khuyên răn của cổ nhân

Nguồn: Thư viện Số

16. Trái tim của Trúc Lâm Đại sĩ

Hệ tư tưởng: Thiền Tông Việt Nam

Tác giả: HT Nhất Hạnh

(giảng Cư trần lạc đạo của Trần Nhân Tông)

Nguồn: Làng Mai

17. Trang Tử Nam Hoa Kinh

Hệ tư tưởng: Đạo học

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch và bình chú

Nguồn: Bản thể Đạo

18. Dịch học Tinh hoa

Hệ tư tưởng: Dịch học

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Nguồn: Nhân Sinh Quan

Chương 3: Dịch là gì

Chương 4: Thời Vị Trung Chánh

19. Kinh Dịch

Hệ tư tưởng: Dịch học

Tác giả: Phan Bội Châu dịch và giảng giải

trích từ Phan Bội Châu toàn tập (Chương Thâu sưu tầm)

Nguồn: Chưa tìm thấy bản mềm trên Internet

20. Nhập Bồ tát Hạnh

Hệ tư tưởng: Phật giáo Đại thừa Ấn Độ, Tây Tạng

Tác giả: Shantideva (Tịch Thiên)

Dịch giả: Thích nữ Trí Hải

Nguồn: Thư viện Hoa sen

21.Thơ văn Nguyễn Trãi

Hệ tư tưởng: Nho giáo

Tác giả: Nguyễn Trãi

18 bài Gia huấn ca (Giáo dục Gia đình)

61 bài thơ Bảo kính Cảnh giới (Gương báu răn mình)

Nguồn: Thi viện

22. Người vô sự (Giảng giải Lâm Tế lục)

Tác giả: HT Nhất Hạnh 

Nguồn: Thư viện Hoa sen