Samanta

Các bài Pháp ngắn cho người mới tìm hiểu

 1. Con đường Hạnh phúc

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

 1. Hãy tìm hiểu tôn giáo này

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Đức Phật ở đâu

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Sư Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Khó khăn cuộc đời và trách nhiệm của con người

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Thích Tâm Quang

Nguồn: VN Thư quán

 1. Những bước thăng trầm

Tác giả: HT Nārada Mahā Thera

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Cuộc đời là một hành trình tâm linh

Tác giả: U Jotika

Dịch giả: Sư Tâm Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

7. Khéo vấn khéo đáp

Tác giả: Shravasti Dhammika

Dịch giả: Phạm Kim Khánh, Bình Anson

Nguồn: Buddha Sasana

8. Người Phật tử và con đường tu Phật

      Tác giả:  Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

9. Chúng ta phải thực hành Giáo Pháp như thế nào?

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Tuệ Đăng

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Các sách trong phần Món quà Pháp

 1. Vẻ đẹp cuộc sống dưới ánh sáng Tứ Diệu Đế
 2. Ngôi nhà Chánh niệm
 3. Ba ngày luận đạo
 4. An bình tĩnh lặng
 5. Tứ Diệu Đế
 6. Hôn nhân Hạnh phúc

Kinh cho Cư sĩ