Samanta
  1. Tương Ưng Giác chi, Tương Ưng Bộ Kinh 46 a
  1. Tương Ưng Giác chi, Tương Ưng Bộ Kinh 46 b
  1. Bài Kinh cho người bệnh (Kinh Thất Giác Chi)

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Thất giác chi Liều thuốc xóa đi mọi bệnh tật

Tác giả:

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Nguồn: Samanta

Bản gốc tiếng Anh:

  1. Thất giác chi

Thiền quán – Con đường của Tuệ giác

Tác giả: Joseph Goldstein, Jack Kornfield

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

  1. Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

File MP3: nguồn Vô môn Thiền tự

  1. Thất giác chi   

Ngay trong kiếp sống này

Tác giả: U Pandita

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: In this very life

File MP3: nguồn Tịnh An Lan Nhã (Khemarama)