Samanta
GIA ĐÌNH
Phần Gia đình gồm 03 mục sau:

Hôn nhân: tình yêu, lập gia đình, quan hệ vợ chồng

Ứng xử: Quan hệ trong gia đình, bạn bè, người thân

Giáo dục: nuôi dạy con cái, tự giáo dục bản thân

Tham khảo thêm việc ứng dụng Đạo Phật vào cuộc sống trong phần Sống Đạo